Quy định chung

Đà Nẵng, Ngày 21 tháng 09 năm 2017

Nội quy chung

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1
“Nội quy chung” là tài sản của team và chỉ được lưu hành trong nội bộ Bụng Bự FC. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán ra ngoài nếu chưa được sự cho phép của ban huấn luyện.

Điều 2
“Nội quy chung” là văn bản quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi thành viên khi tham gia, những quy tắc ứng xử chung và là căn cứ để xử lý kỷ luật và thực hiện trách nhiệm vật chất đối với thành viên vi phạm.

Điều 3

 1. Mọi nội dung không có trong “Nội quy chung” này được thực hiện đúng theo quy định hiện hành của luật đá bóng, luật ăn nhậu và các quy định khác của Nhà nước.
 2. Trong trường hợp Luật đá bóng, Luật ăn nhậu và các quy định khác của Nhà nước có thay đổi mà bản “Nội quy chung” chưa chỉnh sửa thì thực hiện theo đúng những quy định đã thay đổi.

Điều 4
Bản “Nội quy chung” này được đăng ký với Fifa – Liên đoàn bóng đá thế giới.

CHƯƠNG II
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI – TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

Thời gian hoạt động:

 • Thứ 3: 19h30 – 20h30. Địa điểm: Sân vận động Đa Phước.
 • Thứ 5: 19h30 -20h30. Địa điểm: Sân vận động Đa Phước.

Thời gian nghỉ ngơi:

 • Tất cả các ngày còn lại.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

 • Đam mê bóng đá
 • Tinh thần thể thao cao thượng
 • Tính tình hòa đồng không cay cú
 • Đàn ông đích thực
 • Phải dê hoặc dâm
 • Phải nhậu được
CHƯƠNG III
TRẬT TỰ TRONG TEAM
 • Đi trễ: trường hợp đủ người đá thì không xử phạt, nếu không đủ thì: trễ < 5p phạt 10k, trễ < 10p phạt 15k, trễ < 15p phạt 20k, trễ > 15p ngồi ngoài.
 • Nghĩ: nếu báo trước 1 ngày (24h) thì mất quyền lợi trận đó, nếu không báo hoặc báo mà chưa tới 1 ngày (24h) thì mất quyền lợi trận đó và phạt 20k.
 • Nghĩ về trước khi chưa hết giờ, phạt 20k (đối với trường hợp báo trước 6 tiếng thì không phạt).
 • Quên áo đấu, áo tập (đến phiên mang) phạt 20k.

CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NỘI QUY CHUNG

 • Đọc, hiểu và cam kết thực hiện Nội quy chung và các quy định của team.
 • Thực hiện đúng quy định trong Nội quy chung và các quy định khác của team.
 • Có nghĩa vụ thông báo ngay cho ban huấn luyện về những điều không hợp lý trong văn bản “Nội quy chung”  để phục vụ cho việc chỉnh sửa cho hợp lý.

CHƯƠNG V
HOẠT ĐỘNG CHUNG NGOÀI CHUYÊN MÔN

Mỗi quý team sẽ tổ chức nhậu chung một lần, bắt buộc anh em phải tham gia đầy đủ, bất cứ lý do nào được đưa ra để từ chối đều được xem là hành động tự tách rời khỏi tập thể, ban huấn luyện sẽ cân nhắc để đi đến phương án tìm người thay thế nhiệt tình hơn (trong quý nếu anh em nào muốn bia hơi, bia tươi thì thích thì nhích còn không thì không ép).

Anh em đã tham gia team thì tuân thủ mọi quy tắc do team đặt ra và không có du di, tình cảm trong xử phạt. Vì một Bụng bự FC Mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh”

Ban huấn luyện

(đã ký)

Tiếp tục update...