Số áo cầu thủ

Nhóm đang lấy thông tin size áo, số lượng áo của các thành viên. Bảng danh sách này đang được cập nhật…

Danh sách cầu thủ và số áo đấu chính thức cho mùa giải 2021 như sau:

STTTÊN CẦU THỦSỐ ÁOSIZENộp quỹ
1Thắng Khoa10MChưa
2Duy Chelsea24XLChưa
3Đỗ Văn Tới97XLChưa
4Khánh Định7MChưa
5Nguyễn Văn Linh15LChưa
6Trùng Dương8LChưa
7Tấn Trưởng18XLChưa
8Hiệp Martin6XLChưa
9Đinh Văn Thành (Aone)69XLChưa
10Lê Mẫn31LChưa
11Thanh Tùng1LChưa
12Lê Vũ17LChưa
13Đặng Văn Nhật11LChưa
14Khoa Nguyễn13XLChưa
15Nhựt Arc33LChưa
16Xuân Bảo59MChưa
17Đạt Trần45XLChưa
18Xuân Thủy3LChưa
19Nam Tiến9MChưa
20
21
22
23
24