Tài chính Bụng Bự FC 2018

Thông báo  đến các cầu thủ trong team được biết, hiện tại ban quản trị đã cập nhật phiên bản tài chính lên 2.0, đề nghị các cầu thủ thuộc biên chế Bụng Bự FC vào đường dẫn bên dưới để cập nhật tài chính của đội và nhanh chóng hoàn thành việc nộp tiền đúng hạn.